För att kunna leva behöver vi kunna andas och för att kunna andas behöver vi frisk luft – så vad händer när luften inte alls är bra och hur kan vi göra för att bättra den?

luftkonditioneringsfläkt med röd bakrundNågot som flitigt diskuterats den senaste tiden i medierna är hur dålig inomhusluft påverkar oss negativt. Bland annat skriver Sveriges Radio om hur barnen i skolan blir sämre rent akademiskt av att den dåliga inomhusluften de andas gör att de tappar förmågan att koncentrera sig. Därav har man funnit ett samband mellan skolresultat och luft vilket även leder till annan typ av ohälsa i dessa miljöer. Men det är inte bara i skolan som luften kan bli bättre. Även i våra hem är det viktigt att ha bra inomhusluft, något som också ingår i kraven som Boverket ställer gällande en bostads funktionskrav.

Förebygg dålig luft

Bet finns flera sätt att få bättre luft hemma. Något som till exempel tidningen byggahus skriver om är att se till så man har bra ventilation och inte ha ett hem med massa fult i då fukt är en källa till just dålig luftkvalitet. Likaså tipsar Arbetsmiljöverket om hur man kan förebygga dåligluft genom att anpassa temperatur och inomhusklimat, kontrollera koldioxidhalten och underhålla sina ventilationssystem för bättre luft – något de skriver om för arbetsplatsen men som likväl faktiskt kan göras även i hemmet.

Mer energi, men bättre luft

Så hur ska man konkret göra för att bättra luft hemma som kanske är dålig? Ett tips som drar en del energi är att ha ett fläktförstärkt självdrag. Det innebär att man med hjälp av påslagna fläktar i både kök och badrum gör att undertrycket i huset ökar vilket sedan leder till att fukt och föroreningar leds ut ur hemmet. Eller så kan man göra det mer kostnadseffektiva valet – köpa en luftrenare eller en luftvärmepump.