Många hus och bostäder i Sverige har en för hög radonhalt, vilket leder till många cancerfall. Nu har man bestämt att de bostäder som har för mycket radon ska få sänkt hyra. Men man måste också försöka göra så att radonhalten i svenska hus minskar.

1993488-radon-form-periodic-table-of-elements

Nu har Högsta Domstolen slagit fast en vägledande dom när det kommer till radon i hus. Man har nämligen dömt att höga radonvärden i en bostad kan leda till minskad hyra, skriver Sveriges Radio. Den dom som fastslog detta handlade om en hyresgäst i Uppsala som fick rätt mot sin hyresvärd eftersom man dömde att den höga radonhalten på högre än 200 becquerel per kubikmeter var en brist i lägenhetens skick. Därför bestämde man att hyran skulle sänkas med 15 procent.

Undvik radon i vattnet

År 2014 uppskattade Folkhälsomyndigheten att runt 400 000 bostäder hade förhöjda radongashalter. Det handlade framförallt om villor som hade direkt markkontakt. Men det är även vanligt att man får radon in i huset via vattnet och luften. Radonet via vattnet kan man undvika genom att installera ett så kallat återströmningsskydd. Radonett återströmningsskydd är ett utav de bästa på marknaden.

Försöka sänka radonvärdet

Men att sänka hyran på de hus som har en hög radonhalt är inte det bästa sättet att bekämpa radonet. Istället kan det vara nödvändigt att sänka det nationella gränsvärdet för vad som är en okej radonhalt till 100 becquerel. Man kan också behöva införa ett obligatoriskt radonskydd i grunder till nyproducerade hus, skriver Byggvärlden. Det är nämligen så att antalet cancerfall i Sverige är högre på grund av att vi får in radon i kroppen. Detta innebär alltså att antalet cancerfall skulle minska om man också minskade på radonet.