Bor du i en hyresrätt som du är sugen på att äga själv? Har du tagit upp frågan med dina grannar ännu? Oavsett vilket skede i planeringen du befinner dig i kan du dra stor nytta av att ta hjälp av en ombildningskonsult. Interesta är en av de mest välkända på svenska marknaden.

En ombildning från hyresrätter till bostadsrätter kan vara svår, faktum är till och med att många ombildningar misslyckas. Av det skälet kan det vara en bra idé att ta hjälp av ett företag som kan vägleda er. Ett sånt företag är Interesta, ett svenskt företag som gjort det till sin mission att vägleda hyresgäster genom processen som det är att ombilda en hyresfastighet till en bostadsrättsförening.

En ombildningskonsult som hjälper er på vägen

lägenhetInteresta är vad de själva kallar för en ”ombildningskonsult”. I den rollen hjälper de grannar genom alla moment som ingår i en ombildning. De hjälper till med juridik, att prata med alla hyresgäster och säkerställa finansiering. Hela vägen, från start till mål. Det kan göra stor skillnad, framför allt med tanke på att många ombildningar misslyckas.

Många ombildningar slutförs inte

Enligt Kerstin Annadotter som är bostadsforskare vid KTH är det inte ovanligt att ombildningar misslyckas. Särskilt när det gäller ombildningar i ytterområden. Enligt Annadotter krävs det en hel del för att lyckas genomdriva en ombildning från början till slut, inte minst i form av socialt kapital. I en studie som hon genomförde för 10 år sedan studerade hon ombildningsförsök i tio fastigheter i ytterområden, av dem var det bara en fastighet som lyckades med ombildningen. Enligt Annadotters bedömning är skälet till att de flesta misslyckades att det krävs stort socialt kapital och stora kunskaper för att lyckas genomdriva en ombildning. Något många som bor i utsatta områden tyvärr saknar.

Ombildningar har varit kontroversiellt

lägenhetEn annan faktor som kan sätta hinder i vägen för en ombildning är att det länge uppfattats som kontroversiellt. Skälen till det är framför allt ekonomiska, många har helt enkelt inte råd att köpa sina egna bostäder. Den ståndpunkten har dock kommit att luckras upp något på senare år. Idag råder större politisk enighet om att ombildningar i många fall kan vara en åtgärd som minskar segregation och andra problem som anses hänga samman med områden som domineras av hyresrätter. Tanken går ut på att större variation, inom ett och samma område, leder till positiva förändringar.

Ekonomin kan också vara ett hinder

Under några år har det inte heller varit ovanligt att ombildningar nekas av ekonomiska skäl. Storbankerna säger helt enkelt nej till bostadsrättsföreningarnas låneansökningar. Tor Borg som är chefsekonom hos SBAB säger till Expressen att detta främst drabbar små föreningar. Aktörer som bankerna betraktar som okända. Även i den händelsen blir det förstås en stor styrka att dra nytta av en aktör som Interesta. Dels ses deras bedömningar som pålitliga, men med deras juridiska kunskaper kan de också hjälpa småföreningar att navigera i den djungel av krav som kan ställas för att en ombildning ska få ske.